OPEN 15/05/2021 19/09/2021

Reglement

 1. Eenieder die van plan is Portofelice te betreden, dient een identiteitskaart te kunnen overleggen en is verplicht een gastenformulier in te vullen. De cliënt moet de registratie direct zorgvuldig controleren en aangeven of er tegenstrijdigheden of onjuistheden in vermeld staan. De toegang tot Portofelice zal worden geweigerd aan hen die geen ID-armband dragen.
 2. Minderjarigen worden slechts op de camping toegelaten, indien zij worden vergezeld door een meerderjarige, die voor hen de wettelijke verantwoording neemt.
 3. Mensen die gasten van Portofelice willen bezoeken zÿn verplicht een indentificatie document bÿ de ingang achter te laten. In geval van een bezoek langer dan 60 minuten, wordt een bedrag gevraagd aan de bezoeker volgens een prÿslÿst. Bezoekers zÿn alleen toegestaan te voet van 8.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 21.00. De directie heeft ten alle tÿde het recht toegang te weigeren.
 4. Aan iedere cliënt wordt een campingpas voor de toegang overhandigd, welke op verzoek van het personeel van Portofelice getoond moet kunnen worden. Deze pas moet bij vertrek ingeleverd worden bij de kassa van de receptie. De clienten moeten te allen tijde de campingpass bij zich hebben, zeker s’ nachts.
 5. Op aanwijzing van het personeel mag de cliënt het kampeerplaats kiezen. Er kan slechts van plaats gewisseld worden met toestemming van de Directie. Het kampeerplaats kan door maximaal 7 personen worden bezet, en er kan slechts één uitrusting op worden neergezet. Bij een camper is er geen recht op een parkeerplaats voor de auto tenzij anders is overeengekomen met de Directie.
 6. Vertrek: de campingplaats moet voor 12:00 verlaten zijn. Voor overschrijding van dit tijdstip zal een extra dag worden berekend. De sleutels van de wooneenheden moeten voor 10:00 teruggegeven worden.
 7. De vertrekkende cliënt moet de rekening voor het eigen verblijf voldoen. Het is niet mogelijk deze over te dragen aan een achterblijvende persoon. De Directie mag een vooruitbetaling voor de verblijf vragen. Dit geldt voor de wooneenheden en de kampeerplaatsen.
 8. De gasten van de camping moeten, op elk moment van de dag, rekening houden met de rust van een ander. Vooral tijdens de stilte-uren (van 13.00 uur tot 15.00 uur en van 23.30 uur tot 7.30 uur) moet het volume van televisies, radio’s, apparaten of andere geluidsbronnen laag zijn. Gedurende deze tijden is het niet toegestaan om tenten/veranda’s enz. te monteren of te demonteren.
 9. Motorvoertuigen kunnen de camping binnenkomen en verlaten van 7.30 uur tot 23.30 uur. U wordt verzocht niet sneller dan 10 km. per uur te rijden en op de verkeersborden op te letten. De toegang tot de camping van meerdere voertuigen per campingplaats, hangt af van het aantal parkeerplaatsen die nog beschikbaar zijn. Voertuigen met een caravan of campers hebben geen toegang tot de camping van 13 tot 15 uur.
 10. Kinderen moeten constant in de gaten gehouden worden. Ouders worden verzocht hen naar de douches, de toiletten, naar het strand en naar de speeltuin te begeleiden. De Directie wijst alle aansprakelijkheid van de hand.
 11. Het is ten strengste verboden om tijdens sluitingsuren van het zwembad gebruik te maken.
 12. Op basis van nieuwe veiligheidsnormen en respect voor het milieu is barbecueën op hout of kool niet toegestaan. U kunt wel een gasbarbecue gebruiken.
 13. Alle inkomende post en diverse mededelingen worden opgehangen bij de informatiebalie van de receptie. Omroepen per microfoon worden slechts om 11.30 en 19.00 gedaan.
 14. De camping wordt permanent bewaakt. Portofelice is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal van geld of voorwerpen die niet in bewaring zijn gegeven. De opslag van waardevolle spullen is mogelijk bij de kassa van de receptie.
 15. De Directie aanvaardt elke aansprakelijkheid jegens derden, betreffende schade toegebracht aan mensen en zaken, die vallen binnen de voorwaarden van de verzekeringspolis van de maatschappij, waar de camping haar verzekering heeft ondergebracht.
 16. Eenieder die wordt betrapt op het plegen van vandalisme en/of diefstal, die het zwembad gebruikt buiten de openingstijden en die zich niet houdt aan de regels van goed gedrag, wordt onmiddellijk van Portofelice weggestuurd, en hiervan zal, indien aan de voorwaarden is voldaan, aangifte worden gedaan bij de politie.
 17. Honden en andere dieren in het algemeen worden niet toegelaten.
 18. Mocht er een gebrek zijn aan elektrische energie, water of andere, die veroorzaakt wordt door overmacht (bijvoorbeeld reparaties, enz.) en te wijten of niet te wijten is aan de Directie, zal er onder geen enkele voorwaarde een gedeeltelijke of totale vergoeding worden gegeven.
 19. De gast mag van zijn airconditioning gebruik maken binnen de grenzen van de beschikbaarheid van elektrische energie bij de kampeerplaats. Als een buur over de lawaai klaagt, dan mag de Directie de airconditioner uitdoen.Op het gebied camping is niet toegestaan ​​het gebruik van airconditioning tijdens de uren van stilte.
 20. De Directie mag veranderen of weghalen alle uitrustingen (tenten, tentharingen, touwen, enz.) die aan het fatsoen van de camping schade brengen of die niet volgens de veiligheidvoorschriften gemonteerd zijn.
 21. Het is streng verboden muggenspiralen en open vuur te gebruiken (kaarsen, antimuggenkaarsen, enz.).

Dit reglement wordt onze gasten bij aankomst overhandigd en is ook opgehangen bij de receptie. Toegang tot de camping betekent een algemene aanvaarding hiervan.

Vraag om een gratis offerte

Controleer je inbox... we nemen snel contact met je op!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Ik verklaar de privacyverklaring te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de informatie die daarin door de verwerkingsverantwoordelijke is verstrekt overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (AVG) en toestemming te verlenen voor de volgende soorten verwerking:

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN NIET GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN GEVOELIGE GEGEVENS

Telefoon Verzoek BOEK