REGLEMENT

Aan de publicatie van de foto zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Royalty free (vrij van auteursrecht) met toestemming van degene die de foto heeft gemaakt. Degene die hem opstuurt verleent automatisch toestemming voor het gebruik daarvan en verklaart zich aansprakelijk.
 • De afbeelding moet in jpg- of jpeg-formaat zijn
 • De afbeelding mag niet groter zijn dan 4 MB
 • Portofelice behoudt zich het recht voor de publicatie te weigeren in de volgende gevallen:
  – De foto’s staan al op de site
  – De foto’s zijn aanstootgevend
  – De foto’s zijn niet scherp

De Directie van de vakantiedorp aan zeebesluit naar eigen goeddunken of de publicatie al dan niet moet worden geweigerd, en hoe lang de foto’s op de site blijven staan.

Deze regels hebben tot doel een hoog kwaliteitsniveau van de speciale pagina te behouden. Portofelice belooft de foto’s niet aan derden over te dragen, en wijst ieder aansprakelijkheid af voor gebruik van dit fotomateriaal door privépersonen.

Belangrijk voor de publicatie:

 • Portofelice moet in het bezit zijn van het complete adres en telefoonnummer heeft van degene die de foto opstuurt. Deze persoonsgegevens worden niet gepubliceerd, maar zijn noodzakelijk voor Portofelice
 • Bij de foto moet een tekst worden bijgevoegd (max. 150 lettertekens) met de datum of het jaar van de foto.

Uw gegevens


Gegevens van de foto


Ik verklaar:

 • aansprakelijk te zijn voor het opgestuurde materiaal en voor de echtheid van de persoonsgegevens die ik heb verstrekt
 • dat de foto’s die ik heb opgestuurd mijn eigendom zijn en dat er geen auteursrecht op rust
 • de foto’s gratis aan Portofelice te verstrekken, die ze in diens fotoarchief zal bewaren
 • Portofelice toestemming te verlenen de opgestuurde foto’s, of een deel daarvan, te gebruiken voor een willekeurige publicatie op de site van Portofelice
 • dat eventuele personen die op de foto staan op de hoogte zijn van dit initiatief