E-Mail: info@portofelice.it
Telefoon Nummer: +39.0421.66411

  

captcha

Ik verklaar van het bedrijf «Nature Invest S.r.l.», met statutaire zetel in via Aldo Policek, 10/5-6 - 30016 Lido di Jesolo (VE), btw-nummer en fiscale code 02414310272, ingeschreven bij het Ondernemingsregister van Venetië - REA n. 216084, dit informatieblad te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de daarin vervatte informatie die de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt overeenkomstig artikel 13 van D.Lgs. 196/2003, en toestemming te geven voor de volgende soorten verwerking.

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN ALGEMENE PERSOONSGEGEVENS

Toestemming voor de verwerking van algemene persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen in het informatieblad is bepaald
 Toestemming voor de verwerking van algemene persoonsgegevens voor het versturen van reclamemateriaal, direct marketing, het uitvoeren van marktonderzoek en commerciële informatie
 Ik wil graag promotiemateriaal van Portofelice ontvangen

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

 Toestemming voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen in het informatieblad is bepaald