ÅBEN 19/05/2023 18/09/2023

Reglement

 1. Vedkommende som ønsker adgang til Portofelice skal aflevere ID og udfylde registreringspapirene i henhold til loven. Gæsterne er selv ansvarlige for, at oplysningerne er korrekte og skal med det samme gøre opmærksom på fejl eller udeladelser. Adgang til Portofelice vil blive nægtet såfremt man ikke kan fremvise armbånd på håndledet.
 2. Mindreårige accepteres kun i følgeskab med en voksen som er lovligt ansvarlig for dem.
 3. Personer, der ønsker at besøge gæster på Portofelice, skal efterlade et dokument i receptionen. Hvis opholdet på campingpladsen er længere end 60 minutter, betales en pris i henhold til prislisten. Adgang er kun tilladt til fods og i tidsrummet fra kl. 8.00-13.00 og fra kl. 15.00-21.00. Campingpladsen kan til enhver tid trække adgangstilladelsen tilbage.
 4. Alle gæster får udleveret et campingpas ved ankomsten. Dette pas skal altid kunne fremvises på forlangende. Passet skal afleveres i informationen ved afrejen.
 5. Det er muligt for gæster selv at vælge standplads; dette foregår i samråd med pladsens personale. Herefter er det kun muligt at skifte standplads med direktionens tilladelse. Der må højst bo 7 personer på en standplads og der må kun opsættes én beboelsesenhed. En autocamper har ikke p-plads bortset fra ved forudgående aftale med direktionen.
 6. Afrejse: Standpladser skal forlades inden kl. 12.00; efter dette tidspunkt vil der blive afkrævet betaling for en ekstra dag. Nøgler til boliger skal afleveres senest kl. 10.00. Direktionen har ret til at opkræve forudbetaling for det aftalte ophold både på standpladser og boliger.
 7. Enhver gæst der forlader campingpladsen, skal inden afrejsen afregne for sit eget ophold. Det er ikke muligt at overføre beløbet på regningen til andres regning. Direktionen har ret til at opkræve forudbetaling for det aftalte ophold både på standpladser og boliger.
 8. Alle gæster skal være opmærksomme på hviletiderne. I stilletidsrummet (fra kl. 13.00 til kl. 15.00 og fra kl. 23.30 til kl. 7.30) skal man skrue ned for tv, radio eller andre støjende apparater. I disse tidsrum er det ikke tilladt at slå telte/fortelte op og ned osv.
 9. Motoriserede køretøjer kan køre ind og ud af campingpladsen fra kl. 7.30 til kl. 23.30. Den maksimale hastighed er 10 km/t, og de opsatte færdselstavler skal overholdes. Ekstra bil eller motorcykel er kun tilladt, hvis der er ledige parkeringspladser. Biler med campingvogn eller camper må ikke køre ind på campingpladsen i tidsrummet fra kl. 13 til 15.
 10. Alle børn skal være under opsyn af en voksen. Vi beder alle gæster med små børn om at følge børnene, når de skal bruge bad, toilet, swimmingpool og legeplads. Direktionen påtager sig intet ansvar i denne forbindelse.
 11. Det er ikke tilladt at benytte swimmingpoolen uden for åbningstiderne.
 12. I henhold til de nye sikkerheds- og miljøregler er det ikke tilladt at grille med træ eller trækul. Gasgrill er tilladt.
 13. Post og beskeder til gæster kan afhentes i informationen. Meddelelser over højttaleren vil blive givet kl. 11.30 og kl. 19.00.
 14. Der er opsyn med campingpladsen døgnet rundt. Portofelice er ikke gøres ansvarlig for tyveri, hverken af penge eller personlige ejendele. Det er muligt at leje en sikkerhedsboks ved veksleskranken.
 15. I forbindelse med skader, der er opstået på pladsen, er der ikke mulighed for yderligere kompensation end det i forvejen fastlagte maksimumbeløb, som er aftalt mellem campingpladsen og dets forsikringsselskab.
 16. Personer, der pågribes i at udøve hærværk og/eller begå tyveri, at bruge swimmingpoolen uden for åbningtiderne eller som ikke overholder reglerne om god opførsel på campingpladsen generelt, bortvises med øjeblikkelig virkning fra Portofelice. I særligt alvorlige tilfælde anmeldes disse personer til politiet.
 17. Hunde og andre husdyr har ingen adgang.
 18. I tilfælde med manglende elforsyning eller vandforsyning eller mangel på andet forårsaget af force majeure, som skyldes fx reparationer osv., kan der, uanset om disse kan henføres til campingpladsens direktion eller ej, ikke kræves nogen form for erstatning, hverken delvis eller fuldstændig.
 19. Gæster må benytte egne former for aircondition, sålænge forbruget ligger inden for standpladsens energiforsyningskapacitet, men Direktionen forbeholder sig ret til at sørge for at anlægget slukkes, hvis nabogæsterne klager over for megen støj fra sådanne anlæg. I området camping er ikke tilladt at anvende klimaanlæg i løbet af de timer af stilhed.
 20. Direktionen forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller fjerne enhver form for udstyr (telte, pløkker, tovværk, presenninger osv.), hvis dette forstyrrer campingpladsens pryd, eller hvis de ikke er monteret i henhold til sikkerhedsreglerne.
 21. Det er strengt forbudt at bruge myggespiraler og åben ild (stearinlys, myggelys osv.)

Disse regler udleveres til alle gæster ved ankomsten og kan desuden findes i receptionen. De gæster der opholder sig på Portofelice accepterer igennem deres ophold reglerne fuldt ud.

Få et gratis overslag

Se i din indboks... vi svarer hurtigst muligt!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Jeg erklærer at have læst privatlivspolitikken og kender til informationerne, herunder indholdet fra den dataansvarlige i henhold til Databeskyttelsesforordningen EU/2016/679 (GDPR), og giver samtykke til følgende typer databehandling:

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER

JEG GIVER SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Telefon Anmodning BESTIL