REGLEMENT:

For at offentliggøre dine foto skal de være:

 • Royalty free (frie af rettigheder) med godkendelse fra den person som har taget billedet. Personen som sender billedet giver automatisk tilladelse til anvendelse af billedet og påtager sig ansvaret for dette.
 • Billedet skal være i jpg eller jpeg format
 • Billedet må ikke fylde mere end 4 MB.
 • Portofelice.it har ret til at nægte brug af billedet hvis:
  – Fotoet allerede findes på hjemmesiden
  – Fotoet er skandaløst
  – Fotoet ikke er skarpt

Eventuel afvisning af et foto bliver indiskutabelt besluttet af direktionen på Portofelice, som også bestemmer varighed af offentliggørelse af billedet på hjemmesiden. Disse regler er lavet for at højne kvaliteten af hjemmesiden. Portofelice videregiver ikke billeder til tredje person og frasiger sig ethvert ansvar for, at andre private personer bruger disse fotos.

Vigtigt for offentliggørelsen

 • Det er nødvendigt at Portofelice har adresse og telefonnummer på dem som sender os fotos. Disse oplysninger vil ikke blive offentliggjort, men er kun til intern brug for Portofelice.
 • Sammen med foto vedhæftes en tekst (max 150 karakterer) med dato og år for hvornår foto blev taget.

Dine data


Oplysninger om fotografi


JEG ERKLÆRER:

 • at være ansvarlig for det sendte materiale, samt rigtigheden af de personlige oplysninger
 • at de sendte fotografier er mine personlige og at der ikke er copyright på dem
 • at give fotografierne gratis til Portofelice.it, som beholder dem i deres fotoarkiv
 • at autorisere Portofelice.it til at bruge de sendte fotografier, eller dele af disse, til hvilkensomhelst offentliggørelse på hjemmesiden eller brochurer om feriebyen
 • at eventuelle personer på fotografiet er blevet informeret herom