OTEVŘENO 19/05/2023 18/09/2023

Portofelice Adventure

Před mostem k pláži, před vstupem do piniového háje se nachází dětský ráj! Jedná se o Portofelice Adventure, rozsáhlé dětské hřiště mezi stromy a loukami.
Houpačky, klouzačka a hrady, a nejen to! Zkuste nezapomenutelný zážitek z létání na laně z jednoho stromu na druhý (můžete u toho křičet z plných plic, veverky už jsou na to zvyklé!).
Park je připraven na vše: pokud se obloha rozhodne nás pokropit, všichni se mohou schovat do mini-clubu, který je odsud nedaleko, pokud potřebujete rychle na toaletu, jsou tu…za rohem.

Požádejte o bezplatnou kalkulaci

Kontrolujte svou e-mailovou schránku... odpovíme vám velmi rychle!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Prohlašuji, že jsem obdržel zprávu o ochraně osobních údajů a seznámil se s informacemi v ní obsaženými dodanými správcem, jak je upraveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuji souhlas s následujícím nakládáním s nimi:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM BĚŽNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon Žádost REZERVOVAT