OTEVŘENO 15/05/2021 19/09/2021

Fitko

Svaly o dovolené neodpočívají...

Důležitý je pohyb zároveň se zábavou. Sál vybavený profesionálními posilovacími stroji, které jsou jednoduše použitelné. Váš dokonalý posilovací koutek, pokud se chcete udržovat v kondici i během dovolené.

Otevřeno každý den veřejnosti od 18 do 20 (rezervace od 16 let)
Otevřeno každý den držitelům exkluzivních karet od 8:00 do 18:00 a od 20:00 do 22:00 (rezervace od 16 let)

Požádejte o bezplatnou kalkulaci

Kontrolujte svou e-mailovou schránku... odpovíme vám velmi rychle!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Prohlašuji, že jsem obdržel zprávu o ochraně osobních údajů a seznámil se s informacemi v ní obsaženými dodanými správcem, jak je upraveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuji souhlas s následujícím nakládáním s nimi:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM BĚŽNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon Žádost REZERVOVAT