1. Kdo chce vstoupit do Portofelice, musí předložit osobní doklad a vyplnit ze zákona požadovaný registrační formulář. Klient musí ihned zkontrolovat správnost registrace a ihned oznámit případné nepřesnosti nebo chyby. Přístup do Portofelice je umožněn jen s identifikačním náramkem na zápěstí.
 2. Nezletilí jsou přijímáni pouze v doprovodu zletilé osoby, která za ně právně odpovídá.
 3. Osoby, které chtějí navštívit hosty Portofelice, musejí u vstupu předložit osobní doklad. Pokud pobyt v kempu překročí 60 minut, bude uplatněn tarif dle ceníku. Vstup je umožněn výhradně pěšky od 8.00 do 13.00 hodin a od od 15.00 do 21.00 hodin. Ředitelství může odvolat povolení ke vstupu dle svého nenapadnutelného uvážení.
 4. Každému hostovi bude předán vstupní „Camping-pass“, který musí být na vyžádání předložen personálu Portofelice. Při odjezdu bude odevzdán na pokladně. Všichni hosté jsou povinni s sebou Camping-pass nosit, především ve večerních a nočních hodinách.
 5. Kempovací místo musí být zvoleno hostem podle pokynů personálu a může být změněno jen s povolením ředitelství. Kempovací místo nesmí být obsazeno více než 7 osobami, a musí tam být postaven pouze jeden objekt. Karavan nemá nárok na parkovací místo, pokud nebylo s ředitelstvím dohodnuto jinak.
 6. Odjezdy: kempovací místo musí být uvolněno do 12.00 hod., po překročení tohoto času bude započten další den. Klíče od ubytovacích objektů musí být vráceny do 10.00 hod.
 7. Host, který odjíždí, musí vyrovnat účet za svůj pobyt. Není možné připsat zbývající částku tomu, kdo zůstává.
  Ředitelství si vyhrazuje možnost, ať již u ubytovacích objektů nebo kempovacích míst, požadovat za smluvený pobyt platbu předem.
 8. Rekreanti musí v jakýkoli okamžik respektovat klid ostatních. Především během poledního a nočního klidu (od 13.00 do 15.00 a od 23.30 do 7.30 hod.) musí být hlasitost televizorů, rádií, zařízení nebo jiných předmětů, které jsou zdrojem hluku, velmi nízká. Během těchto časů není povolena montáž/ demontáž stanů/ verand apod.
 9. Motorová vozidla musí vjíždět do kempu a vyjíždět z něj od 7.00 hod. do 23.30 hod. Žádáme vás, abyste udržovali velmi nízkou rychlost (max. 10 km/h) a dodržovat dopravní značení. Vjíždění do kempu dalším vozidlům podléhá možnostem parkování. Vozidla s přívěsem nebo karavany nemohou od 13.00 do 15.00 hod. vjíždět.
 10. Děti musí být neustále pod dohledem. Žádáme rodiče, aby je doprovázeli do sprch, umýváren, na toaletu, na pláž, k bazénům a na hřiště. Ředitelství odmítá jakoukoli odpovědnost.
 11. Je přísně zakázáno používání bazénů v zavírací době.
 12. Na základě nových bezpečnostních norem v rámci ochrany životního prostředí není povoleno používání grilů na dřevo a/nebo dřevěné uhlí. Je povoleno používání plynových grilů.
 13. Příchozí pošta a různá oznámení budou zanechány v informační kanceláři. Volání pomocí amplionů se provádějí výhradně od 11.30 do 19.00 hodin.
 14. Kemp je neustále monitorován, Ředitelství není odpovědné ze případné krádeže na hodnotném majetku, který nebyl svěřen do úschovy. Služba pro úschovu cenin je k dispozici na pokladně.
 15. Ředitelství má civilní odpovědnost vůči třetím osobám a za škody způsobené na osobách a věcech v mezích stanovených pojišťovací společností, se kterou kemp uzavřel příslušnou pojistku.
 16. Kdokoli bude přistižen při vandalismu a/ nebo krádežích, při používání bazénu mimo otevírací dobu nebo nebude respektovat pravidla dobrého chování, bude okamžitě vyloučen z Portofelice, a pokud k tomu budou předpoklady, bude podáno oznámení orgánům veřejné správy.
 17. Nejsou povoleni psi a jiná zvířata, s výjimkami upravenými zákonem.
 18. V případě výpadku přívodu elektrické energie nebo vody z důvodů způsobených vyšší mocí, jako jsou např. opravy apod., které lze i nelze přičíst ředitelství kempu, nebude v žádném případě ani částečně uznána žádná kompenzace.
 19. Hosté mohou využít vlastní klimatizaci v mezích možností elektrické energie na kempovacím místě. V případě, že si ovšem jiný host v blízkosti bude stěžovat na přílišný hluk klimatizačního zařízení, ředitelství má právo jej nechat vypnout. V kempovací zóně není povoleno použití klimatizace během hodin klidu.
 20. Ředitelství si vyhrazuje právo nechat změnit nebo odstranit jakékoli vybavení (stany, kolíky, lana, zakrytí apod.), pokud ruší vzhled kempu nebo nejsou instalovány podle bezpečnostních norem.
 21. Je přísně zakázáno používání vykuřovadel a otevřeného ohně (svíčky, svíčky proti komárům apod.)

Tento řád je předložen hostům při příjezdu a je vystaven na recepci. Vstupem do kempu jej tedy plně přijímáte.