OTEVŘENO 20/05/2022 21/09/2022

Pronájem

Chtěli byste dát vše do kufru, ale prostor nestačí? V Portofelice je možné si půjčit vše, co potřebujete, až do vypotřebování zásob.

Our “Customer help center” is open for repairs, rental and spare parts and items for camping at the beach. You can rent bikes, rickshaws, refrigerators, gas barbeques, .
All kinds of bike repairs, caravan and camper service.

Požádejte o bezplatnou kalkulaci

Kontrolujte svou e-mailovou schránku... odpovíme vám velmi rychle!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Prohlašuji, že jsem obdržel zprávu o ochraně osobních údajů a seznámil se s informacemi v ní obsaženými dodanými správcem, jak je upraveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuji souhlas s následujícím nakládáním s nimi:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM BĚŽNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon Žádost REZERVOVAT