OTEVŘENO 20/05/2022 21/09/2022

Prádelna

Americké filmy nás naučily si čekání v prádelně krátit čtením nějaké dobré knihy, čas tak ubíhá rychleji! Proč to neprovozovat i ve Wash & Dry v Portofelice?

Potřebujete si vyprat a vysušit prádlo? Žádný problém. V Portofelice jsou pračky a sušičky na žetony.
Nacházejí se v místnostech Wash & Dry a u toalet.

(Cena jednoho žetonu je € 5,00 a je možné jej zakoupit v informační kanceláři).

Požádejte o bezplatnou kalkulaci

Kontrolujte svou e-mailovou schránku... odpovíme vám velmi rychle!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Prohlašuji, že jsem obdržel zprávu o ochraně osobních údajů a seznámil se s informacemi v ní obsaženými dodanými správcem, jak je upraveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuji souhlas s následujícím nakládáním s nimi:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM BĚŽNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon Žádost REZERVOVAT