OTEVŘENO 20/05/2022 21/09/2022

Duchovno a víra se v kostelíku setkávají.

Zde v Portofelice je místo pro duchovno a víru, ať je jakákoli. Tiché místo, kam se lze uchýlit k modlitbě, vytvořené uprostřed zeleně v budově postavené ze dřeva a zdobené náboženskými obrazy a symboly, a kde se každou sobotu slouží mše svatá.

Kostel Matky Milosrdné

Kostel Matky Milosrdné v Portofelice je originalitou svého druhu. Stavba navržená ad hoc a promyšlená v každém detailu, která se otevírá a zavírá podle potřeby.
Má oltář a lavice, kde je možné se posadit k modlitbě, dvě velká „ramena“, která jej uzavírají a stromy nad hlavou, které ji chrání před sluncem.
Ticho a rozjímání i o dovolené.

Časy mše: sobota v 19.30 (čas může být změněn a obřad se uskutečňuje jen v případě příznivého počasí)

Požádejte o bezplatnou kalkulaci

Kontrolujte svou e-mailovou schránku... odpovíme vám velmi rychle!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Prohlašuji, že jsem obdržel zprávu o ochraně osobních údajů a seznámil se s informacemi v ní obsaženými dodanými správcem, jak je upraveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuji souhlas s následujícím nakládáním s nimi:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM BĚŽNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon Žádost REZERVOVAT