OTEVŘENO 15/05/2021 19/09/2021

Jump Park

Kolikrát jste si v dětství přáli létat? Ve Villaggio Portofelice je to možné!
Dotýkat se při skákání na obrovských trampolínách nebe špičkami prstů. Akrobacie, skoky střemhlav, salta a mnoho dalších vrutů jsou možné díky atrakci poslední generace – Jump Park!

Požádejte o bezplatnou kalkulaci

Kontrolujte svou e-mailovou schránku... odpovíme vám velmi rychle!

Inviateci la vostra richiesta non vincolante. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta personalizzata

Prohlašuji, že jsem obdržel zprávu o ochraně osobních údajů a seznámil se s informacemi v ní obsaženými dodanými správcem, jak je upraveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuji souhlas s následujícím nakládáním s nimi:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM BĚŽNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon Žádost REZERVOVAT